"COMPOSITNA" CREVA

Upotrebljavaju se za transport različitih medija,
kao što su benznini, lož i mazivno ulje, kiseline,
pepeo, otopine...

"BRUGG" CEVNI SISTEMI

Predizolirane cevi za daljinsko grejanje mogu biti
tvrde ili savitljive, isporučuju se u kolutu ili po
komadu...

OBUJMICE, SPOJNICE

Žičane i trakaste nerđajuće spojnice (šelne) na
vijak, trake, plombe i klješta...

GUMENA CREVA

Upotrebljavaju se takodje za za transport različitih
medija, kao što su pitka i otpadna voda, vino,
sokovi, vazduh, plin, ulje, gorivo...

PVC / PU CREVA

Upotrebljavaju se za transport različitih medija,
kao što su pitka i otpadna voda, vino, sokovi,
vazduh, plin, ulje, gorivo...

MASTER-CLIP CREVA

Upotrebljavaju se za transport različitih medija,
kao što su vazduh, isparenja i isušni plinovi...

Spiralna armirana PVC Creva

Odlikuje ih postojanost prema hemikalijama, samogasivost, mala masa, dobra savitljivost na temperaturama od – 10 °C do + 60 C°, ne gube presek prilikom savijanja.

Gumena creva

Odlikuju se visokom fleksibilnošću i malom specifičnom masom što omogućava veoma lako rukovanje i transport. Glatka unutrašnja površina cevi utiče na znatno smanjenje gubitka pritiska i protoka.

Kompozitna creva

Namenjena za usisavanje i dostavu naftnih derivata, goriva i mineralnih ulja. Programi obuhvataju hidraulične sisteme, utovara i pražnjenje tankera, benzinske pumpe i usluga sa teškim uslovima.

Site by © Copyright - CT TRADES S