Upotrebljavaju se za aspiraciju, usis prašine, piljevine, granulata itd. Sva creva se isporučuju sa ANTI-STATIC tehnologijom izrade koja podrazumeva spiralnu bakarnu žicu u samoj cevi, što onemogućava zadržavanje čestica prašine i piljevine na samim zidovima creva, a samim tim produžava životni vek creva i olakšava upotrebu.

Područje upotrebe: CNC mašine u drvnoj industriji, i na svim mestima gde postoji sistem za aspiraciju.

Materijali creva: Crevo od poliuretanske folije sa ugradjenom spiralom od PVC ili bakarne žice (poliestersko pletivo, PVC ili bakarna spirala).

Temperaturno područje primene: -40°C do +125°C, zavisno od vrste i tipa creva. Creva se isporučuju u kolutima različitih dužina.