Upotrebljavaju se za transport različitih medija, kao što su benzini, lož i mazivno ulje, kiseline, pepeo, otopine, te za odsisavanje isparenja ugljikovodoničnih produkata.

Područje upotrebe: auto i železničke cisterne, pomorstvo, transport naftnih derivata, u hemijskoj industriji, te industrijama sa teškim radnim uslovima.

Materijali creva: izrađena su od više slojeva folija i tkanine i ojačana sa unutrašnjim i spoljnim spiralama (različiti materijali). Sama creva su od Poliamida, polipropilena i PTFE-a.

Temperaturno područje primene za sva creva:-20°C do +80°C, osim za kriogenska creva gde je područje od +20°C do +80°C.
Takođe je moguća isporuka creva za visoke temperature, do +110°C.

Creva se isporučuju u traženim dužinama sa različitim priključcima, kao što su: prirubnice, spojnice sa spoljašnjim navojem, “camlock” spojnice, “API” spojnice, te brze suve spojnice.